Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden, heeft u interesse laat het ons weten!

De buurtvereniging (voorheen buurtcommissie) is opgericht in mei 1979 en heeft ten doel het bevorderen van een goede communicatie tussen de leden en het verbeteren van het welzijn van de leden in het werkgebied, ondermeer door het organiseren van creatieve en culturele activiteiten.


We proberen veel activiteiten te ontplooien voor jong en oud. In de agenda kunt u zien welke activiteiten wij de komende periode gaan organiseren.

Samen met de
Hobbysoos A12 hebben we ons eigen verenigingsgebouw aan de Abraham Westersstraat A 12.

 

Voorzitter

R. Roelfsema (Rik) 

Zuidwendingerweg 27
tel.  06-12714507
rik85info@gmail.com 


 

Secretaris


A. Wubs (Albert)

Zuidwendingerweg 67 
tel.  61 22 01 
albertwubs@ziggo.nl 

 


 
Bestuurslid

S. Vlenterie (Saskia) 

Abr. Westersstraat A 82      
                  
tel.  06-18456297      

saskiavlenterie@gmail.com
 


Bestuurslid


E. Brouwer (Edwin
               
Zuidwendingerweg 23                 
tel.  64 68 99      
bieribu@msn.com 

 Bestuurslid

N. Hoogendoorn (Nico)            

Zuidwendingerweg 68                
tel.  42 51 46 
     
n.hoogendoorn@hotmail.com

 Bestuurslid
     

F. Meijer (Freddy)                   

Zuidwendingerweg 87 
               
tel.
  85 01 27       
petra_uut_pekel@hotmail.com

 


Bestuurslid / webdesign & beheer / redactie buurtkrant

K. Vos (Konraad)                   

Jagershof 2          
9674 CP 
 Winschoten
konraadvos@home.nl

 


redactie buurtkrant                               

p/a  Abr. Westersstraat A 119

9663PC  Nieuwe Pekela


of


Jagershof 2
9674CP  Winschoten

                      

voor redactionele artikelen en oplossingen              tveloat@home.nl

                     voor foto's                                      tveloat@gmail.com